ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ขายถังวีพีไอ,รับทำ VPI,ถังชุบน้ำมันระบบ vacuum,ถังระบบสูญญากาศ ชุบชิ้นงาน vpi
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ขายถังวีพีไอ,รับทำ VPI,ถังชุบน้ำมันระบบ vacuum,ถังระบบสูญญากาศ ชุบชิ้นงาน vpi

ABOUT US

M.E.S.C.ENGINEERING SALES AND SERVICE CO.,LTD. (MESC) 

บริษัท เอ็ม.อี.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่งเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
9/24 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

สืบเนื่องมาจากประเทศไทย มีศูนย์ซ่อมเครื่องกลไฟฟ้าทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากแต่ละแห่งก็มีการก่อตั้งกันมาในเวลาที่ต่างกันซึ่งมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 จึงได้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างเจ้าของธุรกิจของศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลไฟฟ้าขนาดกลางจำนวนหลายแห่งและเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเครื่องกลไฟฟ้าได้มีการตกลงกันเพื่อจัดตั้งชมรมขึ้นมา โดยตั้งชื่อว่า ชมรมช่างซ่อมเครื่องกลไฟฟ้า (ประเทศไทย) ใช้ชื่อย่อว่า MESC จนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 5 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 8 บริษัท โดยที่ตั้งของแต่ละบริษัทจะอยู่ตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆเช่น โซนภาคตะวันออก,โซนภาคกลาง,โซนภาคใต้,โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกันพัฒนาฝีมือและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการกับบริษัทในชมรมฯได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

 

ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation,โรงงานผลิต
ขายถัง VPI-ขายระบบ-VPI-โรงงานผลิตVPI-01
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation,โรงงานผลิต
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation,โรงงานผลิต
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation,โรงงานผลิต
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ระบบความดันสูญญากาศ,vacuum pressure impregnation

30

Experience

190

Team members

5

Locations worldwide

15

Business awards

วิสัยทัศน์

  1. ดำเนินธุรกิจงานซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับต้นของเมืองไทยในระยะเวลา 3ปี
  2. ผู้นำในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรมภายใน 5 ปี
  3. รองรับธุรกิจงานซ่อมบำรุงสู่ประชาคมอาเซียน

พันธะกิจ

  1. บริหารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
  2. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้โดยวิทยากรผู้ชำนาญการแก่ลูกค้าและสถาบันการศึกษา
  3. ดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลและสาธารณะประโยชน์
  4. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าทุกภาคส่วน
  5. ทางชมรม ฯได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนของสมาชิกชมรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานซ่อมมอเตอร์และเครื่องกลไฟฟ้าต่างๆทุก 3 เดือน
  6. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม
ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ขายถังวีพีไอ,รับทำ VPI,ถังชุบน้ำมันระบบ vacuum,ถังระบบสูญญากาศ ชุบชิ้นงาน vpi #ขายเครื่อง VPI #ขายระบบ VPI #ขายถัง VPI #ขายถังวีพีไอ,รับทำ VPI #ถังชุบน้ำมันระบบ vacuum #ถังระบบสูญญากาศ ชุบชิ้นงาน vpi