ขายเครื่อง VPI,ขายระบบ VPI,ขายถัง VPI,ขายถังวีพีไอ,รับทำ VPI,ถังชุบน้ำมันระบบ vacuum,ถังระบบสูญญากาศ ชุบชิ้นงาน vpi

M.E.S.C.ENGINEERING SALES AND SERVICE CO.,LTD. (MESC) 

บริษัท เอ็ม.อี.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่งเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
9/24 หมู่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
www.VPI-Thailand.com 

Contact Us